Игри

Информация за страница Сливница

Сливница е български град, който се намира в Западна България. От столицата София отстои на 22 километра разстояние, като едновременно с това изпълнява функциите на административен център на едноименната община. Градът е разположен непосредствено в северозападната част на Софийската котловина, само на 25 километра от границата със Сърбия. Населеното място се намира на международен път Е80 от Лисабон през столицата до турската Истанбул, а също така и на жп линията Мюнхен – София – Истанбул. По принцип характерни за района са студените месеци на зимата, но също така градът е известен и с постоянно духащите силни ветрове. От там по всяка вероятност произлиза и името на населеното място – от „сливането” между студ и вятър. Надморската височина на населеното място варира в размер между 600 и 800 метра. На югоизток към столицата е отворено едноименното сливнишко поле, което на северозапад продължава към Драгоман и  в западна посока отива към Алдомировци. В останалите посоки полето е оградено от сравнително ниски и хълмисти възвишения.

   Софийската котловина е част от Сливница и полето, като има котловинно – релефна форма в границите на Краищидно – Средногорската област. В западната си част котловинната форма е хълмиста, като преобладава доброто оформление на кватернерни тераси. Последните се образуват през незозойската ера и по-конкретно през нейния кватернерен период. Това събитие се случва преди близо един милион години. В историческо отношение градът е известен най-вече с прословутата битка по време на Сръбско – българската война през 1885 година. Сражението се води в района на града и на село Алдомировци в периода от 5 до 7 ноември. Тогава войските на Анастас Бендерев успяват да се справят успешно със сърбите, независимо че последните имат по-добра военна подготовка, въоражаване и опит в битките. Изглежда, всичко се дължи на силния дух сред българските войници – нещо, което не е толкова налице при сърбите. Формата на застрояване на града наподобява огледалния образ на препинателния знак „запетайка”, ако се погледне от топографска карта. Тази форма е тясно и силно зависима от хронологията на възникване и развитие на селището. Първо по дължината на река Криворащица възниква старият град. След това възникват Портарева, Горна и Долна адамова махала.

   Що се отнася до централната част, тя възниква като самостоятелно селище с предимно стражеви функции. В икономическо отношение градчето може да се похвали, че на територията му развиват дейност около 15 предприятия от сферата на бизнеса. Транспортирането и ремонтирането на различни по вид автомобили заема по-голяма част от икономическия дял. На ремонт се подлагат не само лекотоварни, но също така и тежкотоварни коли. Именно автомобилният транспорт е натоварен със задачата да извършва превозването на товари и пътници на по-къси или по-дълги разстояния. В кариерата Козяк по традиция се добива варовик – също една от водещите икономически дейности. Фирмата Калцит ЕООД е производител на негасена вар. Едновременно с това в ход на построяване е модерен и съвременен завод за производство на консумативи и материали в сферата на строителния бранш. Всичко това спомага не само за поддръжката на икономиката, но и за осигуряването на работни места за част от местното сливнишко население.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker